Kennel Elmelund
v/ Pia Elmelund
Præstevejen 4, Østrup
5450 Otterup

Tel. 63 82 00 52
Mobil 26 25 28 28

E-mail: kennel-elmelund@mail.dk